معنی کلمه غمیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غمیان . [ غ َ م َ ] (ع اِ) مثنای غَمی ̍ یا غَمی ً. (منتهی الارب ). رجوع به غَمی ً شود.