معنی کلمه افایل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
افایل . [ اَ ی ِ ] (ع اِ) افائل . ج ِ اَفیلَة. رجوع به افائل شود.