معنی کلمه پل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پل . [ ] (اِخ ) رجوع به اسیوند (طائفه ٔ...) شود.