معنی کلمه کث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کث . [ ک َث ث ] (ع مص ) انداختن پلیدی را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) .