معنی کلمه حداس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حداس . [ ح ِ ] (ع اِ) غایت و اقصای هرچیز. (منتهی الارب ). بلغت به الحداس ؛ یعنی بغایت رسید.