معنی کلمه ناومید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناومید. [ وُ / وُم ْ می ](ص مرکب ) بی امید. ناامید. مأیوس . (ناظم الاطباء).