معنی کلمه باغ امیربکنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باغ امیربکنده . [ اَ ب ِ ک َ دِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خشکبیجار بخش خمام شهرستان رشت که در 12 هزارگزی شمال خاور خمام و 6 هزارگزی خشکبیجار در جلگه واقع است . ناحیه ای است دارای آب و هوای معتدل و مرطوب و 364 تن سکنه . استخر محلی دارد و محصول عمده ٔ آن برنج و کنف و صیفی کاری و شغل مردمش زراعت و راه آن مالرو است . از کناره میتوان ماشین برد. حدود 8 باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).