معنی کلمه وکرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وکرة. [ وُ رَ ] (ع اِ) آبخور.

جای فرودآمدن در آب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).