معنی کلمه باغ ادریس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باغ ادریس . [غ ِ اِ ] (اِخ ) از دیههای الجبل . (تاریخ قم ص 136).