معنی کلمه وکح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وکح . [ وَ ] (ع مص ) سخت سپردن چیزی را زیر پای . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).