معنی کلمه شدق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شدق . [ ش ُ دُ ] (ع اِ) ج ِ شدیق . (اقرب الموارد).