معنی کلمه شدق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شدق . [ ش َ دَ ] (ع اِ) فراخی کنج دهان . (منتهی الارب ). فراخی دهان . (از اقرب الموارد).