معنی کلمه هلک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هلک . [ هََ ] (ع مص ) میرانیدن و هلاک گردانیدن کسی راو نیست گردانیدن . لازم است و متعدی . (منتهی الارب ).