معنی کلمه زغادب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زغادب . [ زُ دِ ] (ع ص ، اِ) کفک بسیار.

مرد ستبرروی و زشت منظر و گنده لب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).