معنی کلمه کته تلخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کته تلخ . [ ک َ ت َ / ت ِ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین رخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه . جلگه ای و معتدل . سکنه آن 316 تن . آب آن از قنات . محصول آنجا غلات و چغندر شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی آن کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).