معنی کلمه لفریقش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لفریقش . [ ] (اِ) به معنی حناست . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به مدخل قبل شود.