معنی کلمه لفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لفر. [ ل ُ ف ُ ] (اِخ ) فرانسوا. ژنرال و امیرالبحر در خدمت روسیه . مولد ژنو، ندیم پطر کبیر (1656-1699 م .).