معنی کلمه وقیفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقیفی . [ وِق ْ قی فا ] (ع مص ) خدمت کردن نصرانی کلیسای را. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).