معنی کلمه اعظم شاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اعظم شاه . [ اَ ظَ ] (اِخ ) پسر سوم عالمگیر از سلاطین هند. او از طرف پدر خود والی کابل و پس از آن فرمانروای احمدآباد شد. و بعد از درگذشت پدرش در 1119 هَ . ق . بقتل رسید. (از قاموس الاعلام ترکی ).