معنی کلمه شدآمد کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شدآمد کردن . [ ش ُ م َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) آمد و شدکردن . رفت و آمد کردن . تعقم . (تاج المصادر بیهقی ).