معنی کلمه صلهب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلهب . [ ص َ هََ ] (ع ص ، اِ) مرد دراز.

خانه ٔ بزرگ .

شتر استوار وتوانا.

سنگ سخت دراز. (منتهی الارب ).