معنی کلمه ضحاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضحاک . [ ض َح ْ حا ] (اِخ ) ابن عبدالرحمن بن عزرب الازدی الاشعری الطبری الدمشقی . از ثقات تابعین بودو از جانب عمربن عبدالعزیز ولایت دمشق داشت و چون عمر درگذشت وی همچنان در حکومت خویش ببود. وفات او بسال 105 هَ . ق . بوده است . (الاعلام زرکلی ج 2 ص 438).