معنی کلمه لفتة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لفتة. [ ل ُ ف َ ت َ ] (ع ص ) آنکه بزند ستور را و پروا نکند که کجا رسد. (منتهی الارب ).