معنی کلمه وقوفیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقوفیت . [ وُ فی ی َ ] (از ع ، مص جعلی ، اِمص ) اطلاع و تجربه . (فرهنگ فارسی معین ).