معنی کلمه قران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قران . [ ق ُرْ را ] (اِخ ) قصبه ای است به آذربایجان . (منتهی الارب ) (معجم البلدان ).