معنی کلمه قران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قران . [ق ُرْ را ] (اِخ ) دهی است در یمامه . (منتهی الارب ).

دوده ای است در یمامه . (معجم البلدان ).