معنی کلمه هلث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هلث . [ ] (اِ) خوردنی باشد شور. (اسدی ).