معنی کلمه چلپل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چلپل . [ چ ِپ َ ] (اِ) قسمی از نان روغنی تنک . (ناظم الاطباء).