معنی کلمه اعتماداً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اعتماداً. [ اِ ت ِ دَن ْ ] (ع ق ) بطور اعتماد. بطور وثوق . (ناظم الاطباء).