معنی کلمه لفاعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لفاعة. [ ل ِ ع َ ] (ع اِ) تأنیث لفاع .

جامه پاره ای که بر قمیص زیاده کنند. (منتهی الارب ). لفیعة.