معنی کلمه شخوتت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شخوتت . [ ش ُ ت َ ] (ع مص ) باریک شدن . (یادداشت مؤلف ).