معنی کلمه ضابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضابی ٔ. [ ب ِءْ ] (ع اِ) خاکستر. رجوع به ضابی شود.