معنی کلمه کتکتو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کتکتو. [ ک ُ ک ُ ] (اِ) به زبان مردم گیلان کاکوتی باشد و به عربی سعتر خوانند. (برهان ) (آنندراج ). صعتر. (ناظم الاطباء). رجوع به آویشن شود.