معنی کلمه پاراماری بو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاراماری بو. (اِخ ) پایتخت و بندر گویّان هلند بر ساحل شطّ سوری نام دارای 36000 تن سکنه .