معنی کلمه قراگز حاجی سلیم . در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراگز حاجی سلیم آقا. [ ق َ گ ُ س َ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو از بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع در 8000 گزی شمال ارومیه و 1000 گزی خاور شوسه ٔ ارومیه به سلماس . موقع جغرافیایی آن جلگه ٔ معتدل مالاریایی و سکنه ٔ آن 237 تن است . آب آن از روضه چای و محصول آن غلات ، چغندر، توتون ، حبوبات ، کشمش و صیفی و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان جوراب بافی است . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).