معنی کلمه وقش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقش . [ وَ ق َ ] (اِخ ) شهری است در یمن نزدیک صنعاء. (معجم البلدان ).