معنی کلمه ژربوام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژربوام . [ ژِ رُ ] (اِخ ) نام پسر ناباط. اولین پادشاه اسباط عشره . وی از سال 931 تا 909 ق .م . سلطنت کرد و از سبط افرائیم بود. رجوع به یربعام شود.