معنی کلمه کتفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کتفان . [ ک ِ ] (ع مص ) هردو بازو را بر پشت منضم کرده پریدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به کتف [ ک ِ / ک َ ] شود.