معنی کلمه حجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجی . [ ح َ جا ] (ع ص ) سزاوار. لایق . شایسته . (ناظم الاطباء).