معنی کلمه اطرق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اطرق . [ اَ رُ ] (ع اِ) ج ِ طریق . (منتهی الارب ) (معجم البلدان ) (ناظم الاطباء).