معنی کلمه ستر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ستر. [ س ُ ت ُ ](اِ) کارد و چاقو و استره و موسی . (ناظم الاطباء).