معنی کلمه صلخد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلخد. [ ص َ خ َ ] (ع ص ) جمل صلخد؛ شترقوی سخت یا تیزخاطر چالاک . ج ، صَلاخِد. (منتهی الارب ).رجوع به لغت ذیل ، صِلخاد، صَلَخدی ̍ و صُلاخِد شود.