معنی کلمه لغماء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغماء. [ ل َ ] (ع ص ) گوسپند سپیدروی . (منتهی الارب ).