معنی کلمه فرودادان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرودادان . [ ف ُ ] (اِخ ) قریه ای به اصفهان . (یادداشت بخط مؤلف ). در معجم البلدان و فرهنگهای جغرافیایی دیگر دیده نشد.