معنی کلمه لغم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغم . [ ل َ غ َ ] (ع اِ) بوی خوش اندک .

نای زبان و رگهای آن . (منتهی الارب ).