معنی کلمه پشگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشگ . [ پ ِ ] (اِ) پشک . رجوع به پشک شود.