معنی کلمه یاسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاسین . (اِخ ) صاحب یاسین ، کنایت از مردی از بنی اسرائیل باشد که داستان او در سوره ٔ یس آیه های (20 تا 30) چنین آمده است : و جاء من أقصی المدینة رجل یسعی قال یاقوم اتبعوا المرسلین . اتبعوا من لا یسئلکم اجراً... چون پیغمبر اسلام از محاصره ٔ اهل طائف دست بر داشت عروة ابن معتب بن مالک بن کعب بن عمروبن سعدبن عوف بن ثقیف ثقفی که از بزرگان ثقیف بود بدو پیوست و اسلام آورد و اجازه گرفت و باز گشت و طائفه ٔ خود را به اسلام بخواند، ایشان درصدد قتل او بر آمدند و صبحگاهان هنگام نماز او را کشتند چون خبر قتل او به پیغمبر رسید، گفت : مثل عروة مثل یس است قوم خود را بحق خواند وقوم اووی را کشتند. (از الامتاع مقریزی ج 1 ص 490).