معنی کلمه وقایعنگار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وقایعنگار. [ وَ ی ِ ن ِ ] (نف مرکب ) وقایعنگارنده . اخبارنویس . (آنندراج ). کسی که حوادث و اتفاقات عهد پادشاهی را یادداشت و ضبط کند. خبرنگار. (ناظم الاطباء). واقعه نگار. وقایعنویس .