معنی کلمه ژربرژ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژربرژ. [ ژِ ب ِ ] (اِخ ) نام ملکه ٔ استرازی ، بورگونی و پرُونس ، زوجه ٔ کارلمان برادر شارلمانی . مولد حدود سال 750 و وفات بعد از 774 م .