معنی کلمه ذاجل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذاجل . [ ج ِ ] (ع ص ) ستمگر. ستمکار. ظالم . جائر.